4490 m  
Walliské Alpy

mapy: SLK 5006 Composite Matterhorn-Mischabel National Map of Switzerland, 1:50000 SLK 1328 Randa National Map of Switzerland, 1:25000 Díváme-li se od jihu, tak nás Taschhorn upoutává svojí výškou, protože jeho rozevlátá severní stěna vyvolává velkou pozornost. Tato stěna nemá porovnání s žádnou jinou v této části Alp. První výstup uskutečnil Franz a Josef Lochmatter s V.J.E.Ryan a Geoffrey Winthrop Young s Josef Knubel v 1906. S použitím primitivního vybavení té doby, zůstává vzrušujícím neuvěřitelným činem alpské historie. (Youngova kapitola "Vzpomínky z Mischabel"" z knihy Vysoké kopce je jedním z nejvzrušujících popisů v alpské literatuře). Je to jeden z nejobtížnějších 4000 vrcholů. Všechny lezecké cesty jsou obtížné: SZ ledová stěna, byla prostoupena prvně s obtížemi v 1862. JV hřeben (Mischabelgrat), který byl přelezen v 1876 J.Jackson s vůdci Christian a Ulrich Almer, je také velmi složitý. Dnes po postavení bivaku Mischabel se používá jako normální cesta. JZ hřeben (Teufelsgrat), který je dlouhý téměř 2km, byl přelezen Joseph Andenmatten s A.F.Mummery a Mrs. M.Mummery v 1887, je AD+ a není moc kvalitní. Obtížnost: JV hřeben je AD s místy III, avšak celkové lehký, ale dlouhý. Začátek je trochu ostrý a ve střední části sněžného hřebene a částečné na sněžných ramenech jsou převěje. Ideální podmínky jsou ne moc snahu a ne moc mokro (kdy je hřeben lámavý). SZ stěna (AD) je prudký ledovec s velmi rozdílnou obtížností závisející na podmínkách, často s místy prudkého lezení v ledu a také lezení skalního do II+. Přidávají se také problémy s hledáním cesty, protože hora je málo navštěvována a nemůžete počítat s vyšlapanou stopou - částečně je možné tuto stěnu použít pro sestup. Tento sestup z vrcholu není opravdu jednoduchý, důležitým faktorem je dobré počasí. Námaha: Přístup k chatě Tasch vyžaduje 1300 mH (4 h), výstup na vrchol 1700 mH (7-9 h). Z chaty Domhutte přes Festi-Kin-Lucke a SZ stěnu 1700 mH možné za 6h. Nebezpečí: Při sečtení všech výše popsaných problémů jsou zde ještě trhliny při průstupu ledovcem Weingarten. Na vrcholovém bloku krásné lezení v pevné rule a fantastické pozice. Satisfakcí těžkého lezení je vzdálená a těžká čtyřtisícovka, která patří do exkluzivní společnosti a není pro všechny. Přístup k chatě: Z Tasche, severně od Taschbach se držte cesty nahoru na Taschberg (1696 m) a pak pokračujte na Eggenstadel (1950 m). Před dosažením mostu se držte cesty nahoru prudkým severním svahem potoka pod Taschalp. Zde je ubytovna Ottavan (2214 m, privátní, 15 L) ke které můžete dojet autem z Tasche nebo pomocí dlouhé traverzové cesty od jihu použít stanici Sunegga (2288 m). Pokračujte prudce nahoru po široké cestě jdoucí nahoru na severní stranu údolí k chatě Tasch na patě hřebene Rotgrat sestupujícího z vrcholu Alphubel (2701 m, 60 L, otevřeno od června do září, tel 028-67913) Výstup na vrchol od chaty Tasch po JZ žebra a horní části JV hřebene: Přímo SZ od chaty po dobré cestě, projdete skalami hřebene Rotgrat. Za nimi lezte východně na Talli Cwm. Před dosažením k.3195 m jdete severně a přejdete Wissgrat, pak sejdete skalnatým schodištěm na široké morénové pole ledovce Weigarten. Pokračujte severně mezi jižní částí ledovce a jezerem. Minete k.3242 m a k.3223 m na patě dvou hřebenů sestupujících z vrcholu Aiphubel a přejdete dolů přes těžké trhliny na ledovci až se dostanete k patě ostruhy spadající západně z JV hřebene Tashornu. Přelezte jej, prvně přes suť a sníh, pak prudčeji, ale bez výrazných obtíží, přejdete k.3633, až se konečné dostanete na JV hřeben na polovině cesty mezi Mischabeljoch a vrcholem, trochu jiné u k.4175 m. Lezte po širokém hřebeni později kuloárem sestupte k východu. Zde hřeben přechází ve sněžný hřeben, na jehož východní straně jsou těžké převěje. Prudkým sněhovým ledovým ramenem traverzujte podél hřebene na západní stranu a pak lezte prudkým ledem až znovu dosáhnete hřebene, který přes dva a více ledových nebo sněhových míst vede k patě závěrečné pyramidy. Lezte doprava nahoru po skále, kde je velmi pěkné lezení, která vede přímo na vrchol. Dolní část JV hřebene můžete také přelézt lehčeji přímo z Mischabeljoch. V dobrém počasí může být bivak nepříjemně přecpaný, protože pro traverz hřebene na Dom je nejlepší start odtud. Vhodný přístup je přes Alphubel při použití metra nebo kabinky. Při přístupu od Tasche je třeba překonat trhliny v horní části ledovce Weingarten a použít zářez na k.3481 m. Výstup na vrchol z chaty Domhutte přes SZ stěnu: Pěkná cesta, je dobré ji podniknout v dobrých sněhových podmínkách s minimem trhlin. Výstup začnete jako po normální cestě na Dom až pod Festijoch. Pak traverzujte ledovec Festi pod skalního ostrůvkem k.3781 m a dále nahoru prudkým svahem (55°, často led, často dlouhá okrajová trhlina) na Eesti-Kin-Lucke (3734 m, 2-3 h od Domhutte, v dobrých sněhových podmínkách můžete začít traverzovat dříve v 3400 m a stoupáte JV). Dále jděte nahoru spodní částí Z hřebene Domu asi 100 mH (asi do míst, kde je ještě vidět Domhutte (pozemek). Potom stěnou, která je skutečně velmi proměnlivý ledovec se stále se měnícím povrchem. Detailní popis výstupu stěnou-ledovcem je nemožný. Jděte cestou nahoru jak vám podmínky dovolí, ale v závěrečné fázi výstupu jděte doprava nahoru na hřeben Teufelsgrat. Pohledy: Na severu je blízko Dom se skalními a ledovými stěnami a na JV je níže Alphubel a Allalinhorn a na jihu je závěr zermattského údolí, Na východě je skupina Weissmies a na západě skupina Weisshornu. Ostatní vrcholy: Nevýrazný vrchol k.4904 m v S hřebeni traverzu z Domu minete při traverzování hřebene z Domu. Vrchol (4175 m) v JV hřebeni minete při výstupu. Ostatní výstupové cesty: Traverz Taschhorn-Dom (AD+, III a II, ale převážně úzký a vzdušný, v některých částech převěje, velmi dlouhý a vysoký, 3-5 h z vrcholu na vrchol.) JZ hřeben neboli Teufelgrat (D, IV, velmi dlouhé, 12-15 h) JZ stěna (TD+, 900 mH, 10-15 h, kus alpské historie, ne moc pěkná, ale prestižní, protože je tak vzácně zřídka lezena. Nespoutaná a nebezpečná, považovaná za horror show. TÄSCHHORN - SZ stěnou z chaty Domhütte celkový čas: 6h Dost těžká (AD), ale pěkná ledovcová cesta, převýšení 1650 m. Přístup pod stěnu na horní plató ledovce Kin vede přes dost těžké sedlo Festi-Kin Lücke (3734 m). Přechod tohoto sedla je jedním ze dvou klíčových míst cesty. Od chaty Dom (2940 m) postupujeme směrem na sedlo Festijoch. Nad pásmem trhlin (asi 3400 m), 1h, zabočíme ostře vpravo a přejdeme na druhý břeh ledovce Festigletscher, do sněhového kotle pod hřebínkem, který odděluje ledovce Kin a Festi. Vystoupíme kotlem a na úrovni sněhové kopy (3768 m) stočíme postup vpravo k okrajové trhlině pod strmou firnovou stěnku, padající ze sedla, 40-50m, 55 (v sestupu slaňujeme), 1h 30 od chaty. Ze sedla nescházíme ihned na druhou stranu, ale postupujeme asi 100 na východ po hřebenu k velkému mužíku. Několik metrů výše poznáme sestupovou cestu zpočátku velmi strmým traversem, níže mírnějším, a nakonec mělkým žlebem sestoupíme na ledovec Kin (3720 m). Krátce pokračujeme po levé straně téměř plochým ledovcem, následně traverzujeme na jih a JZ na okraj ledovcového žebra. Lezeme žebrem a sněhovým svahem dosáhneme široké, nepříjemné okrajové trhliny (1h 30), kterou překonáme na pravé straně. Dále traverzujeme šikmo vpravo strmou (55 na prvních 50 m) firnovou stěnou se všemi obtížemi. Pokračujeme v šikmém traverzu vpravo na vzdálenost cca 100 m od hřebenu Teufelsgrat. Stočíme postup vlevo pod malou okrajovou trhlinu a lezeme rovnoběžně s hřebenem až do blízkosti dalšího malého výšvihu. Mineme zleva jeho základnu a strmým sněhovým kuloárem vystoupíme na hřeben (1h). Velkým problémem mohou být zledovatělé skály na hřebeni. Lezeme po ostří hřebene nebo pod ostřím zleva na vrchol (30-45 min). TÄSCHHORN - od chaty Täschhütte JZ žebrem a horní částí JV hře celkový čas: 9h Těžká (AD) lezecká cesta, 1700 m výstupu. Nejlepší cesta k vrcholu vede JV hřebenem (Mischabelgrat) od bivaku v sedle Mischabeljoch, obtížnost AD, převýšení 650 m, 4h. Za dobrých podmínek se jedná o skalní hřeben a nejtěžším místem je sněhové rameno (4350 m) pod vrcholem. Od chaty Täschhütte (2701 m) postupujeme podle cesty na sedlo Mischabeljoch až na střed severní větve ledovce Weingarten (asi 3620 m). Přejdeme nalevo (na sever) ledovec pod skalní úbočí JV hřebene. Přelezeme přes okrajovou trhlinu a ostřím rozbitých skal z levé strany úzkého sněhového žlabu. Vystoupíme na malé sedélko (asi 3750 m), PD+, 3h 30 od chaty. Výše velmi strmou, ale širokou hranou vylezeme jižně od kóty P4175 na JV hřeben, 1h 15. Široký hřeben nás vede do místa, odkud padá na východní stranu kuloár. Dále hřeben přechází v ostrou sněhovou hranu, často plnou převisů. Strmý firnový výšvih obejdeme traversem po západní straně a strmým ledem se posléze vrátíme na hřeben. Dvěma výšvihy se dostaneme k patě vrcholové pyramidy, kterou tvoří solidní rula. Příjemnou skalní cestou lezeme vpravo nahoru, přímo na vrchol. Sestup hřebenem do bivaku na sedle Mischabeljoch 3h.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa