4545 m  

 

Walliské Alpy

  Mapy: SLK 5006 Composite Matterhorn-Mischabel National Map of Switzerland, 1:50000 SLK 1328 Randa National Map of Switzerland, 1:25000 Charakteristika: Jedná se o nejvyšší horu ležící uvnitř Švýcarska. Nejkrásnější pohled na tento monument nabízí městečko Saas Fee. Východní stěny skalních pyramid Täschhornu, Domu a Lenzspitze tvoří kilometrovou hráz nad tímto městem. Zatímco severozápadní výstupová strana s Hohbärggletscherem působí jako bílý stín. Prvovýstup uskutečnil 11. září 1858 J. L. Davies s J. Zumtaugwaldem, J. Kronigem a H. Brantschem po SZ hřebenu Festigratu. Doporučená výbava: Výzbroj a výstroj pro pohyb na ledovci Prsní a sedací úvazek Lano 50 m Přilba Mačky a cepín Ledovcové skoby (2 ks) – při nástupu na Festigrat sklon 50°, kombinace sníh led (při výstupu jsem je nepoužil) Výbava pro vyproštění z trhliny (Hohbärggletscher a Festigletscher svou zvrásněností budí respekt) – prusíky, HMS karabiny, smyce Výstupové cesty: „Normálka“ – z Dom hütte do sedla Festijoch (stejné jako nástup na Festigrat), mírně severně následuje krátký sestup na Hohbärggletscher (pozor na okrajovou trhlinu, v dolní části Hohbärggletscher je poměrně úzký ledovcový mostík), dále stoupáte na východ pod spodní částí Hohbärghornu a Stecknadelhornu stále nahoru až pod Lenzjoch (držte bezpečnou vzdálenost od zóny seraků). Nyní přímo na jih po nekonečném ledovcovém svahu (5-7 h z Dom hütte). Dom hütte 2940 m Festigrat – SZ málo zřetelný hřeben, výstup po něm začíná z Festijochu (z Festijochu 3 h na vrchol). SV hřeben – nad sedlem Lenzjoch, spodní partie jsou obtížnosti IV+, dále pak lehčí sníh, TD, 3-5 h z Lenzjoch). J hřeben - III, používaný jako traverz z Täschhornu, velmi dlouhé ve velké výšce. Z hřeben - IV, velmi málo lezené, 8 h. Obtížnost: Bivak nad Dom hütte PD+. SZ hřeben Festigrat je z větší části pokrytý sněhem místy i sníh v kombinaci s ledem. V dolní části hned za nástupem na hřeben prudká cca 40 m pasáž se sklonem okolo 50° (možno zvolit postup po skalním hřebenu). Festijoch –nutno přejít vyvýšenou dobře odjištěnou hranu (II) Přístup k chatě Dom hütte: Od kostela v Rande jděte mírně SV až k potoku Dorfbach. Potok přejdete a za ním se dáte vpravo na lesní cestu (vše dobře značeno). Cesta se klikatí lesem, který vás uchrání před dotírajícím sluníčkem. Les přechází v loučky (pastviny), kde se cesta kříží s trekovou cestou Monte Rosa (TMR). Vy jdete stále po značkách (mírně vlevo, směr S) na Dom hütte, dále cesta se stáčí pravým obloukem ke skalní bariéře (k. 2500 m). Festijoch výlez z vyvýšené hrany (II) Přichází zajímavější část přístupu k chatě a to cesta zprvu lehkým skalním terénem, která přechází stále častějšími úseky v zajištěnou cestu. Každé technicky náročnější místo velmi dobře zajištěné (velmi pěkné zpestření výstupu na Dom hütte). Po zdolání posledních skalních úseků jištěných klettersteigem vás čeká cca 25 min. chůze skalní sutí a jste na chatě (2940 m, 75 L, zimní pokoj, otevřeno od poloviny července do konce srpna, tel.: 028-672634). 20 min. nad chatou ve směru výstupové cesty na Dom je plácek pro stany (cca 10 – 15 stanů ?). Vodu je nutné nabrat na Dom hütte. Weisshorn 4506 m Výstup na vrchol Festigratem: Od chaty postupujete na V skalním terénem podél morény a cca po 30 min. dojdete k Festigletscheru. Vystupujete po jeho levém okraji (severní část). První třetina ledovce zvrásněna (viditelné trhliny, nutná obezřetnost). Po 30 – 40 min. dojdete pod Festijoch. Opouštíte ledovec Festigletscher a 200 m skalním výšvihem (převažuje suť) se dostáváte do sedla Festijoch (v závěru vyvýšená exponovaná dobře odjištěná hrana). Festijoch je na k. 3723 m. První třetina Festigratu Z Festijochu nastupuje přímo na Festigrat. Cesta po Festigratu zpočátku míří na V. Hned v prvních pasážích natraverzujete na strmý 40 m výšvih se sklonem kolem 50° (jistota chůze v mačkách, cepín, v horních části výšvihu plato s možností vytvoření štandu a dobrání spolulezců). Dále stoupáte již mírnějším svahem stále po sněhu. Ve výšce kolem 4000 m se začnete stáčet JV směrem a nejen sluncem nasvícený ledovec vás nutí k občasným zastávkám. Po dosažení předvrcholu Domu k. 4479 m vás čeká jen krátký výšvih a jste na vrcholu. Sestup: Z vrcholu sestoupíte „normálkou“ po nekonečných ledovcových svazích Hohbärggletscher (v dolní části pozor na seraky, a ledovcový mostík) až do sedla Festijoch. Vrchol Domu 4545 m Časový harmonogram: Randa - Dom hütte 5-6 hod. Dom hütte – Festijoch 2-3 hod. Festijoch – Dom 3 hod. sestup na Dom hütte 4 hod. DOM - severním svahem z chaty Domhütte celkový čas: 6h Místy těžká cesta většinou po sněhových svazích(PD), převýšení 1650 m. Od chaty Domhutte (2940 m) stoupáme směrem na JV po boční moréně ledovce Festigletscher až do jejího horního konce, kde přestoupíme na ledovec. Vlevo okrajem ledovce pokračujeme až k pásmu trhlin do míst, kde boční skalní pilíř zajíždí do silně roztrhaného ledovce (1h). V těchto místech se držíme poblíž skal a mezi trhlinami se propleteme na horní firnové pole a pohodlným stoupáním se dostaneme pod sedlo Festijoch. Vylezeme po suťovém boku a lehkých skalkách na hřeben, který odděluje ledovce Hohberg a Festi a na němž se také nachází sedlo Festijoch (3723 m), 1h 30. Ze sedla se dostaneme krátkým strmým sestupem na SV, přes okrajovou trhlinu na ledovec Hohberg, kterým postupujeme nejprve ve směru na severovýchod k hřebenu Nadelgrat a velkým obloukem obejdeme nebezpečné séraky, které padají ze severního svahu Domu. Stáčíme postup postupně na východ a JV směrem na sedlo Lenzjoch. Ledovec obvykle bývá hladký bez trhlin, ale je dobré se mít na pozoru, zvláště koncem léta, kdy se mohou některé ohromné trhliny odkrýt. Ve výšce asi 3950 m, na úrovni bariéry séraků zahneme dále vpravo na JZ, projdeme podél velkých trhlin a dále již monotónním výstupem sněhovými svahy vystoupáme na sedlo mezi skalní věží Gabel (4479 m) a vrcholem Domu. Zde se spojuje naše cesta s cestou hřebenem Festigrat. Zde podle sněhových podmínek buď prudkým svahem přímo na vrchol nebo traversem vlevo (vých.) podejdeme vrchol a po skalnatém vzdušném hřebínku vpravo se dostaneme k vrcholovému kříži. DOM - hřebenem Festigrat celkový čas: 6h Obtížnost PD+,II,sníh a led do 50st., 1650 m převýšení. Od chaty Domhütte postupujeme až na sedlo Festijoch (3723 m) společnou cestou, 2h 30. Odtud lezeme přímo zprvu nepříliš výrazným hřebenem, po hladkých plotnách, jsou-li sněhové podmínky dobré, potom se držíme mírně vlevo pod hřebenem a postupujeme po sněhu. Výše je ostří hřebene často zledovatělé, držíme se mezi ostřím hřebene a séraky po levé ruce. Věž ve výšce 4479 m obejdeme zleva a dojdeme na rozlehlé sedlo, kde se napojíme opět na normálku sverním svahem.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa